This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůAtributy písmaFormátování zprava dolevaÚhel sešikmení
  Textové styly > Atributy písma Rejstřík

Procento zúžení/rozšíření

Toto číslo určuje stupeň komprese nebo expanze písma, pokud je komprese zapnutá. Hodnota 100% je neutrální, přes 100% udělá text rozšírí, pod 100% zúží.

Při používání tohoto efektu je třeba si uvědomit, ža zatímco svislé prvky písmen tím ovlivněny jsou, vodorovné nikoliv. Síla tahů je proto nestejná, proto se pro osvit používají ručně upravená komprimovaná nebo rozšířená písma, která tento problém nemají.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůAtributy písmaFormátování zprava dolevaÚhel sešikmení