This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastavení pro povelové skupiny CXmyZaložit 4 nebo 8 povelových skupin v blokuUložit nastavení
  CXmy­Editor > Nastavení pro povelové skupiny CXmy Rejstřík

Dělicí linky mezi ikonami

Je­li tato volba aktivní, budou mezi ikonami funkcí nově načítaných modulů vytvářeny dělicí čáry. Vznikají přitom čáry vždy pro celou řádku ikon.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastavení pro povelové skupiny CXmyZaložit 4 nebo 8 povelových skupin v blokuUložit nastavení