This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/funkce CXmy

CXmy­Editor


Obsah

Rejstřík


Editovatelnost obslužné plochy je jednou ze silných stránek koncepce CXmy. Editor, sám modul CXmy je nástroj k vytvoření individuálního pracovního prostředí uvnitř povelové architektury Calamus. Může být použit k následujícím pracem na obslužné ploše obsluhující moduly CXmy:

K tomu dává editor přehled všech načtených modulů CXmy a na přání ukazuje, které ikony k patří ke kterému modulu (nebo obráceně).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/funkce CXmy