This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahfunkce CXmyPřesun ikony funkce (uvnitř příkazového bloku)
  CXmy­Editor Rejstřík

Editor pro povelové skupiny CXmy

Kliknutí na tuto ikonu otevře okno vlastního editoru. V okně je seznam všech momentálně načtených modulů CXmy, druhé ukazuje existující příkazové bloky CXmy.

Kromě toho se zde nachází funkce k založení a smazání příkazového bloku. Při volbě některé modulové ikony v tomto okně se otevře další okno s přehledem všech povelových skupin v tomto příkazovém bloku.

Editor má tedy tři druhy oken:

Modulové okno (jen jedno)

Seznam načtených modulů CXmy. V každé řádce je název modulu, oba návrhy pro modulovou a přepínací ikonu a eventuelně hvězdička (*) jako indikátor, že tento modul spravuje příkazový blok.

Okno se seznamem bloků (jen jedno)

Seznam příkazových bloků CXmy, reprezentovaných ikonami modulů. Navíc jsou zde dvě funkce, realizované jako ikony:

  • smazat příkazový blok
  • založit nový příkazový blok
Okno povelové skupiny (jedno pro každý příkazový blok)

Zde se zobrazí všechny povelové skupiny příkazového bloku vedle sebe, kromě toho ještě modulová ikona. U příkazových bloků s celkově jen čtyřmi skupinami (široké přepínací ikony) jsou použita horní čtyři povelová pole, pro obsáhlejší skupiny můžete jednoduše použít ještě spodní čtyři (poloviční přepínací ikony). Tyto předchozí postupy nejsou závazné. Osm polí lze libovolně obsadit, nebo je nechat i prázdná.

Všechny akce v okně se okamžitě přenesou na pravá povelová pole. Nové řazení lze hned vyzkoušet.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahfunkce CXmyPřesun ikony funkce (uvnitř příkazového bloku)