This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPřevod textuInformace o modulu
  Konvertor textů Rejstřík

Volba převodních kódů

Vstupní i výstupní kód pro převod textu se vybírá v horní části dialogu:

Za správnost volby obou kódových tabulek je zodpovědný uživatel. Modul nemá žádnou možnost tuto volbu kontrolovat, vy sami musíte vědět, co a kam chcete převádět. Standardní kódování, které používá český Calamus SL, je příbuzné kódu bratří Kamenických KEYBCS2 a je odvozeno z tradičního kódu "Atari­Skurovec". Standardní kódování textů po Windows je "Windows 1250", Macintosh používá u nás "Mac CE". Zatímco kód Calamusu CZ platí jen v Čechách a na Slovensku, a například polský Calamus používá jiné kódování, Mac CE a Windows 1250 jsou platné pro celou střední Evropu a některé další země.

Upozornění: Převod textu je operací, kterou nelze vzít zpět. Proto si před každým převodem dokument uložte, abyste se v případě nesprávné konverze mohli vrátit ke stavu před převodem. Teoreticky by bylo možné sice chybnou konverzi vrátit zpět provedením konverze opačným směrem. To ale nemůže nastolit přesně stejný stav jako před první konverzí, protože jednotlivá kódování neobsahují tytéž znaky jinak upořádané, ale mají jen určitou množinu společných znaků, které se konverzí opačným směrem vrátit dají, a množinu odlišných znaků, které se všechny pokaždé převádějí na zástupný znak. Po provedení konverze tam a zpět zůstanou v textu nezměněné jen společné znaky. Zvolíte-­li kódové tabulky, které nemají společného vůbec nic, zbudou vám po konverzi tam a zpět jen zástupné znaky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPřevod textuInformace o modulu