This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPráce v textovém moduluRežim pravítka
  Textový modul Rejstřík

Režim textu

V režimu textu můžete psát text přímo do rámečku, měnit nebo mazat existující text a označovat text pro jiné funkce. Do režimu textu se dostanete automaticky přepnutím do textového modulu. Když kliknete na rámeček (nebo pohybujete kurzorem přes již vybraný rámeček), vidíte kurzor ve tvaru svislé čárky – textového kurzoru. Pokud se objeví jako křížek, byl již předtím aktivován režim pravítka. Nevadí, klik pravou myší z něj udělá textový kurzor.

Tímto textovým kurzorem můžete kliknutím umístit kamkoliv do textu. Pokud na tomto místě zrovna je nějaký text, umístí se kurzor za předchozí znak. Pokud by byl rámeček zcela prázdný, objeví se textový kurzor pochopitelně v levém horním rohu rámečku.

Textový kurzor ukazuje, kam se umístí následující z klávesnice vložené písmeno. Text můžete psát na klávesnici jako v textovém editoru. Řádky se zalamují automaticky, pokud je slovo příliš dlouhé, umístí se na další řádku. Povšimněte si rozdílu mezi dělítkem (divis), které napíšete klávesou [–] na hlavní klávesnici a podstatně delším znakem mínus, které se objeví stisknutím klávesy [–] na číselném bloku.

Klávesou [Backspace] smažete naposledy napsané písmeno. To funguje přirozeně i přes hranice řádek. I dále popsané řídicí kódy lze mazat klávesou [Backspace], přitom se může stát že se smaže více znaků najednou, například smažete–li řídicí kód pro čas a datum.

Šipkami na klávesnici můžete posunovat textový kurzor o jeden znak doleva či doprava, nebo o řádku nahoru nebo dolů. Když současně s klávesou [šipka doleva] nebo [šipka doprava] stisku na klávesa [Shift], skáče kurzor na začátek nebo konec řádky. Analogicky dosáhnete první nebo poslední řádku textového rámečku klávesami [Shift] a [šipka nahoru] respektive [šipka dolů]. Klávesa [Control] posunuje kurzor ve spojení s klávesou [šipka doleva] nebo [šipka doprava] na začátek aktuálního nebo dalšího slova. Kombinace kláves [Control], [Shift] a [šipka doleva] nebo [šipka doprava] posadí kurzor na začátek nebo konec celého textu. [Control], [Shift] a [šipka nahoru] respektive [šipka dolů] přesunou kurzor na začátek nebo konec označeného bloku (viz dále).

Chcete–li ukončit odstavec, použijte klávesu [Return]. Všechny další zvláštní klávesy můžete nastavit ve formuláři Definice zvláštních kláves.

Protože se textový rámeček (u textových řetczečzur i všechny následující) musí při vložení nebo smazání textu pokaždé znovu formátovat (zalomení řádek, přetok do jiných rámečků, eventuálně sazbu do bloku), nepřepočítává se rámeček bezprostředně po stisknutí klávesy, ale teprve, když se mezi dvěma stisknutími klávesy ponechá cca jednu sekundu času. To vám umožňuje na jedné straně celkem pilně pracovat aniž by se muselo po každém písmenku čekat na přemalování obrazovky, na druhé straně poskytuje možnost kontroly jednoduše když uděláte krátkou pauzu ve psaní. Přesto však doporučujeme pro obsáhlejší pořizování a úpravy textu použít textový editor (viz povelová skupina Nástroje v textovém modulu).

V textovém modulu můžete selektovat části textů ve vybraném rámečku obvyklým způsobem – přetažením kurzoru se stisknutou levou klávesou myši přes požadovaný text. Nemusí to být jen zleva doprava, ale i zprava doleva, nebo šikmo – přitom se pak vybírají vždy celé řádky. Označený text je zobrazen invertovaně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPráce v textovém moduluRežim pravítka