This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Práce v textovém modulu

Textový modul


Obsah

Rejstřík


Navzdory všem předpovědím zůstává psané slovo i v době bezdrátových komunikací médiem číslo 1. Ale metody, jakými se slovo píše, se přizpůsobily technickému vývoji. To, co přitom vzniklo, nazýváme Desktop Publishing.

V textovém modulu Calamusu máte možnost zadávat a měnit psané slovo. Dále můžete textovými pravítky ovlivnit způsob formátování textu v rámečku. K tomu slouží celkem 6 povelových skupin, kterými se budeme zabývat v dalším textu, jehož náplní bude vstup a formátování, čili rozložení textu na různých stránkách.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Práce v textovém modulu