This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůŘídicí kódyČíslo strany, na kterou odtéká textPoložka rejstříku
  Textový modul > Řídicí kódy Rejstřík

Položku do poznámek

Tímto povelem se převezme označený text do řetězce poznámek přiřazeného textovému řetězci. Objeví se dialog:

Odpovíte–li Ne, v textu se objeví místo označeného bloku číslo poznámky jako horní index (viz modul Stránky a vrstvy, povel číslování poznámek) a podle volby se text přenese do poznámek. Aby byl text v řetězci poznámek viditelný, musíte vyvolat funkci Nový výpočet textu(viz menu Možnosti). Ve kterém poznámkovém rámečku se text objeví, závisí na nastavení v tomto formuláři:

Dva konkrétní příklady by měly pracovní postup ozřejmit. Nejprve standardní situace: Na jedné stránce je poznámka, která se má převzít do odpovídajícího poznámkového rámečku. Ten se ale musí nejdříve vytvořit: Jděte do rámečkového modulu a založte nový textový rámeček. Potom zvolte povelovou skupinu Zvláštní funkce. Zvolte nově vytvořený rámeček a klikněte na ikonu textového rámečku pro poznámky (samozřejmě, že byste mohli nejprve aktivovat tuto ikonu a pak založit nový rámeček, který by tím pádem byl rovnou poznámkový. Jenže pak snadno zapomenete ikonu přepnout zpátky a pak se zase zakládají jen poznámkové rámečky). Nově vytvořený rámeček se nyní musí přiřadit textovému rámečku. Zvolte textový rámeček a aktivujte propojovací funkci (viz Připojit do řetězce další část v rámečkovém modulu). Potom klikněte přetékacím kurzorem na poznámkový rámeček. Nyní jsou oba propojeny. Přejděte do textového modulu a označte text, který se má objevit jako poznámka. Když nyní kliknete na ikonu Položku do poznámek, objeví se dialog, ve kterém se po kliknutí na Ne přenese se text do poznámek a v textu jej nahradí číslo poznámky jako horní index. V poznámkovém rámečku se poznámka objeví až po spuštění funkce Nový výpočet textu(viz menu Možnosti).

Pozor na to, že pole Záznamů/rámečků musí být bezpodmínečně nastaveno na Jeden. Dále v tomto formuláři můžete nastavit znak, který se v poznámce použije jako náhradník čísla poznámky.

Aby se mohly poznámky objevit i na dalších stránkách, musí tem být samozřejmě další poznámkové rámečky. Ty ale nejsou propojeny s textovým rámečkem, ale s předchozími poznámkovými rámečky. Poznámkový rámeček na straně 3 je tedy propojen nikoliv s textovým rámečkem strany 3, ale s poznámkovým rámečkem na straně 2. Protože jsou poznámky do poznámkových rámečků rozděleny chronologicky, nesmí být poznámkový rámeček na stránce, na které není poznámka. Jinak může nastat následující případ: Na straně 1 a 3 jsou poznámky, na straně 2 ne. Na všech třech stránkách ale jsou poznámkové rámečky. Poznámky ze strany 1 jsou korektně převzaty do poznámkového rámečku na straně 1. Další poznámka ze strany 3 se převezme do následujícího poznámkového rámečku, který je na straně 2. Tento problém lze řešit stejným způsobem, jako problém více poznámek na jedné straně, a sice sice ruční úpravou obsahu poznámkového řetězce v textovém editoru, kde lze vygenerovaná zalomení sloupce upravit.

Druhý případ je podstatně jednodušší:

Nemají se vytvořit patní, ale koncové poznámky. Proto vytvořte na konci textu několik stránek s velkými poznámkovými rámečky (aby se to tam všechno vešlo), které jsou spolu vzájemně propojeny. Přiřaďte textovému řetězci celý řetězec poznámek (zvolit poslední textový rámeček řetězce, povel Přidat do řetězce další rámeček, viz rámečkový modul, zvláštní funkce textových rámečků, kliknout na první rámeček poznámkového řetězce. Potom označte všechny poznámky a výše popsaným povelem je převezměte do poznámek a povelem Nový výpočet textu (viz menu Možnosti) se objeví v poznámkových rámečcích. Protože zde mají být poznámky soustředěny všechny dohromady, musí se pole Záznamů/rámečků nastavit na Neomezeno.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůŘídicí kódyČíslo strany, na kterou odtéká textPoložka rejstříku