This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůŘídicí kódyZalomení sloupceSmazat blok/pravítko (1)
  Textový modul > Řídicí kódy Rejstřík

Nastavit svislé formátování

Funkce Nastavit svislé formátování sem byla z důvodů nedostatku místa přemístěna z povelové skupiny Textová pravítka.

Ovlivňuje vertikální uspořádání odstavců uvnitř rámečku. Je to něco analogického funkcím textového pravítka Praporek doprava, Praporek doprava apod., které řídí vodorovné uspořádání s tím rozdílem, že platí nejen pro oblast aktuálního textového pravítka, ale podle nastavení pro celý textový rámeček nebo celý textový řetězec, jehož je rámeček částí. Po kliknutí na ikonu se objeví tento dialog:

V něm nastavíte, jestli se odstavce budou zarovnávat odshora, odzdola, okolo středu nebo do bloku, čili že rovnoměrně vyplní rámeček.

Při centrování nebo zarovnání do bloku přitom můžete určit, jestli se mezi odstavce smí vkládat jen celé řádky, nebo zda může být proklad libovolný. V prvním případě jsou při vícesloupcové sazbě řádky v různých sloupcích ve stejné výšce (dodržují rejstřík). Ve druhém případě je formátování rovnoměrnější.

Při formátování do bloku je navíc možnost upravovat všechny, nebo jen označené odstavce. Označené odstavce jsou ty, které jsou ukončeny znakem proměnný odstavec (viz Definice zvláštních kláves v povelovém poli nástrojů, normálně CTRL–Return).

Aby mohlo svislé formátování fungovat, musí být text zalomen znakem Zalomení sloupce – i když není rámeček součástí textového řetězce.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůŘídicí kódyZalomení sloupceSmazat blok/pravítko (1)