This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextové nástrojeHledat komentářZakotvit kopii rámečku
  Textový modul > Textové nástroje Rejstřík

Zakotvit rámeček

Zakotvení rámečku slouží k tomu, aby zakotvený rámeček tekl s textem. Pokud chcete zajistit, aby byl určitý obrázek, ilustrace, barevná plocha nebo libovolný jiný objekt stále na stejném místě textu, můžete jej do textu zakotvit. Rámečky zakotvené do textu se chovají jako normální písmena. Tekou tedy s textem a normálně se s ním zalamují. Zakotvené rámečky ovšem nemohou z rámečku odtéci (protože se staly součástí textu).

K vytvoření rámečkové kotvy vystřihněte zakotvovaný rámeček do schránky a v textovém režimu umístěte kurzor tam, kam se má rámeček zkopírovaný do schránky zakotvit. Nyní můžete rámeček jednoduše VLOŽIT na pozici kurzoru. Kotva se tím automaticky vytvoří. Protože při vkládání rámečků ze schránky do stránky může být textový rámeček aktivní i nechtěně, je před vložením zobrazen bezpečnostní dotaz, ve kterém lze volit, zde se má rámeček zakotvit do textového rámečku, nebo položit na stránku.

Existuje ještě starší a komplikovanější metoda, kterou uvádíme jen pro úplnost: Umístěte kurzor na požadované místo textu a klikněte na ikonu Zakotvit rámeček, která se pak invertuje. Dále zvolte rámeček určený k zakotvení a znovu klikněte na tuto ikonu. Tím je rámeček zakotven a teče s textem.

Zakotvení rámečku se hodí například potřebujeme–li vložit do textu firemní logo, graf, ale třeba také vodorovné dělicí čáry tabulek. Vlastnosti zakotveného rámečku nastavíte funkcí Nastavit zakotvené rámečky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextové nástrojeHledat komentářZakotvit kopii rámečku