This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextové nástrojeZakotvený rámeček vrátit do stránkySmazat blok/pravítko (2)
  Textový modul > Textové nástroje Rejstřík

Kopii zakotveného rámečku vrátit do stránky

Tato funkce je analogická výše popsané funkci Zakotvený rámeček vrátit do stránky, s tím rozdílem, že na stránku je položena kopie zakotveného rámečku.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextové nástrojeZakotvený rámeček vrátit do stránkySmazat blok/pravítko (2)