This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSlovníkyNastavit děleníUložit dělicí slovník
  Textový modul > Slovníky Rejstřík

Upravit dělicí slovník

Calamus podporuje, jak již bylo uvedeno, dva typy slovníků:
Výjimkový slovník pro dělení a pravopisný slovník. Po kliknutí na tuto ikonu se objeví formulář pro správu slovníku:

V něm vidíte část načteného slovníku a kromě obligátního pole [OK] vstupní řádku a čtyři nebo pět ikon. V následujícím popsané zvláštní funkce při vkládání slov platí ale jen v dělicím slovníku. Pokud napíšete do vstupní řádky slovo a stisknete [Return], podělí se podle momentálně načtených algoritmů pravidel dělení. Bohužel jsou i slova, která se dělí podle okolností různě a řada výjimek z pravidel. Je to závislé na kontextu a na jazyce. Například slovo software se česky dělí jako soft–wa–re, ale správně anglicky je rozděleno jinak:soft–ware. Výjimky obslouží výjimkový slovník . proto jsou nahoře tři ikony pro vložení, smazání a hledání slova. Čtvrtá ikona dole smaže celý slovník. Zvláštní funkce nejisté dělení je popsána dále.

vložit slovo

Slovo vkládané do slovníku musíte nejprve vybavit správným dělením. Calamus zná přitom dva způsoby dělení slova: Normální dělení na slabiky a rozdělení složených slov na prvočinitele. Slabiky jsou normálně ve slovníky odděleny znakem , mezi dvěma slovy je znaménko +. Tato slova se do slovníku uloží každé zvlášť, ale při dělení složeniny se dá dělítko i mezi ně. Tento postup je vymyšlen hlavně pro němčinu, která složenými slovy oplývá, ale v češtině se může také někdy uplatnit, třeba u složeniny pracovněprávní. Po zadání slova si můžete klávesou [Return] nechat dělení navrhnout. V tomto případě by to vypadalo asi takto. Napište například slovo pracovněprávními a stiskněte [Return]:

To ale není zcela správně. Klikněte dvakrát myší na dělítko mezi něp a ráv. Tím odstraníte nadbytečné dělítko. Pak ještě dvakrát mezi a p. Tím se vloží + mezi obě části složeného slova. Opravené to vypadá takto:

Nyní můžeme slovo kliknutím na ikonu pro vložení slova zařadit do slovníku. Je–li slovo rozděleno tak, jak by jej rozdělil načtený dělicí algoritmus, do slovníku se nezařadí, protože by to bylo zbytečné. U pravopisného slovníku není procedura s dělením nutná, stačí vložit slovo.

smazat slovo

Kliknutím na ikonu mazání se slovo ze slovníku smaže.

hledat slovo

Tato ikona má stejný význam, jako klávesa [Return]: Najde zadané slovo ve slovníku. V dělicím slovníku je navíc doplněno dělení: pokud se našlo je dělení podle uložené výjimky, jinak podle načteného algoritmu.

smazat slovník

Po kliknutí na tuto ikonu se po bezpečnostním dotazu vymaže z paměti celý slovník.

nejisté dělení

Zvláštní funkce Calamusu, dostupná jen v dělicím slovníku. Existují složená slova, která se dělí různě, podle kontextu. Taková slova lze do slovníku výjimek zařadit s atributem najisté dělení. Pokud se musí takové slovo rozdělit, ptá se Calamus, kde se má slovo rozdělit. Slovo s nejistým dělením se do slovníku převezme a klikne se na ikonu s velkým otazníkem. Otazník se pak objeví i v seznamu slov vpravo na konci slova. Pokud se takové slovo objeví v textu, objeví se při dělení tento formulář:

V něm můžete kliknutím mezi písmena určit místa dělení. Tlačítkem Převzít se změněné slovo použije.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSlovníkyNastavit děleníUložit dělicí slovník