This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Rozšířené rámečkové funkce

Toolbox Plus


Obsah

Rejstřík


Rámečky jsou v Calamusu alfou a omegou při vytváření stránek. Calamus proto nabízí v rámečkovém modulu mnohostranné možnosti zpracování rámečků. Při složitých stránkách, skládajících se z množství rámečků nejrůznějších typů, začnete rychle postrádat luxusní funkce kombinující různé povely dohromady.

Na základě těchto zkušeností a přání byl před lety vyvinut modul Toolbox nabízející ve své bedýnce s nářadím mnoho specializovaných nástrojů pro požadované funkce spouštěné jediným povelem.

Toolboxem můžete jednotlivě srovnávat rámečky, přesunovat je mezi dokumentovou a vzorovou stránkou, povolit a zakázat viditelnost, povolit nebo zakázat jejich tisk a měnit jejich typ.

Ve standardní dodávce SL obsažená verze Toolbox PLUS byla přizpůsobena rozšířeným možnostem SL99 a nabízí také převodník libovolných rámečků na rastrové obrázky – rasterizátor.

Tip: Možnosti zpracování rámečků nejsou Toolboxem PLUS zdaleka vyčerpány. Další doporučitelné, jako zvláštní příslušenství dokoupitelné moduly pro práci s rámečky jsou Positioner (pro práci s jednotlivými rámečky), Align­Tools (pro práci se skupinami rámečků), Selekt (pro práci s rámečky v celém dokumentu najednou) a Měřicí modul (pro práci v měřítku).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Rozšířené rámečkové funkce