This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahPřevod na stránkové díly
  Toolbox Plus Rejstřík

Rejstřík

A | O | P | R | V | Z

Automatická lupa

O jednu úroveň dopředu
O jednu úroveň dozadu
Obsah viditelný/neviditelný

Povolit tisk rámečku
Přesun vzorová<–>dokumentová stránka
Převod na (prázdné) obrazové rámečky
Převod na linky
Převod na modulově závislý rámeček
Převod na plochy
Převod na stránkové díly
Převod na textové rámečky
Převod na vektorové rámečky
Převod typu rámečků

Rastrovat – převod na obrázek
Rozšířené rámečkové funkce

Vycentrovat rámečky
Vystředit obousměrně
Vystředit svisle
Vystředit vodorovně
Vzájemné zarovnávání rámečků

Zakázat tisk rámečku
Zarovnat doleva
Zarovnat dolů
Zarovnat doprava
Zarovnat nahoru

A | O | P | R | V | Z

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahPřevod na stránkové díly