This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůSpeciální funkceSpeciální funkcePrázdný objekt
  Vektorový editor > Speciální funkce Rejstřík

Předdefinované objekty

15 předdefinovaných objektů

Tato skupina obsahuje 15 typů předdefinovaných tvarů. V podstatě odpovídají tyto typy tvarům ploch z modulu Plochy. Vytvořené objekty lze dále zpracovávat jako jakékoliv jiné vektorové objekty. Po zvolení příslušného tvaru se při založení do nového objektu zkopíruje předdefinovaný tvar. Barva/vzorek a barva a typ okraje jsou přitom převzaty z příslušných povelových skupin (viz dále). Kruh přirozeně vznikne jen při přesně čtvercovém tvaru objektového rámečku. Je–li některá dvojice protilehlých stran delší, vznikne elipsa. V protikladu v modulu ploch zde nelze objektu definovat stín, protože stín musí mít jinou výplň než objekt . Stíny musí být vytvořené ručně za pomoci dalšího objektu. Použijte funkce kopírování z povelové skupiny Editace objektů. Nové objekty lze zpracovávat povely skupiny Editace cest. Tedy vidíte: Také rámečky ploch nejsou pro Calamus nic jiného, než objekty vektorové grafiky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůSpeciální funkceSpeciální funkcePrázdný objekt