This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
StartInhoudGeheugenPulldown-menu Calamus
  Calamus 2015 Index

Pulldown-menu's

Overal bereikbaar – de Pulldown-menu's

Sommige Calamus-commando's zijn voor het werken in een bepaalde module weliswaar niet relevant, maar moeten daarentegen wŠl altijd aanwezig zijn. Dit zijn in de eerste plaats de commando's van de kopregel, zoals in het laatste hoofdstuk is beschreven. Maar niet alle globale commando's hebben een plaats in de kopregel. Daarom worden sommige van hen binnen in een Pulldown-menu ondergebracht. De naam Pulldown-menu spruit voort uit de manier waarop de commando's aangeroepen worden: wanneer u met de muiscursor naar een van de woorden Calamus, File of Optie beweegt, trekt u bij het aanraken van zo'n woord als het ware een menu naar beneden. Hieruit kunt u dan vervolgens met uw muis een commando aanklikken. De muisbeweging (eerst omhoog, dan naar beneden) doet met een beetje fantasie denken wellicht aan de bediening van een rolgordijn, dat naar beneden getrokken wordt (vandaar Pulldown-menu). Daar het werken met de Pulldown-menu's twee muishandelingen nodig heeft, worden de niet zo veel gebruikte commando's hier in ondergebracht.


Copyright © invers Software (Home)
Laatst gewijzigd op 12 december 2015

StartInhoudGeheugenPulldown-menu Calamus