This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDokumentové oknoPevné klávesové zkratky v dialozích
  Calamus 2015 Rejstřík

Dialogy

V této dokumentaci ke Calamusu najdete povětšinou zobrazení dialogů v klasickém režimu, protože jeho systémové písmo je lépe čitelné a tištitelné. Používáte-li Calamus na PC jako WinPack, mají stejné dialogy vzhled jako dialogy z Windows. Pokud se vám ale více líbí klasický vzhled, můžete kdykoliv aktivovat Classic-Modus, ve kterém lze dokonce měnit systémové písmo podle chuti podle toho, jaké písmo zkopírujete z adresáře \System\Classic\ – je to sada souborů s koncovkou *.FNT – do systémového adresáře Calamusu.

Jak klasický, tak "okenní" vzhled jsou generovány ze stejnéhop zdroje, mění se jen vzhled dialogů, který je vy stylu Windows, nebo TOSu.

Zde je malý příklad odlišného vzhledu tiskového dialogu:

Dialogy Calamusu jsou odlišné o dialogů, které znáte ze svého operačního systému (Windows, Mac OS, TOS). Můžete je totiž na libovolném volném místě uchopit myší a přesunout. Přitom zůstávají dialogy viditelné (je–li dost paměti) a nejsou jen nahrazeny šedým okrajem.

Jsou–li v dialogu vstupní pole, je obsah právě aktivního pole zobrazen inverzně a lze jej celý hodnotou zapsanou na klávesnici smazat a nahradit . Chcete–li text ve vstupním poli ponechat a jen upravit, musíte nejprve smazat označení bloku klávesou [šipka doleva] nebo [šipka doprava]. Textový kurzor můžete v poli umístit kurzorovými šipkami vlevo a vpravo, nebo kliknutím myši na požadované místo. Kliknutím se také zkuší vybrání bloku a proto je kliknutí asi nejrychlejší způsob jak upravovat existující hodnotu vstupního pole. Stisknutím klávesy [Esc] se dá vymazat obsah vstupní řádky i když není vybraný jako blok.

Důležité: Není–li vstupní kurzor ve vstupním poli, nebo dialog žádné vstupní pole nemá, můžete jej klávesou [Esc] uzavřít, jakobyste klikli na tlačítko [Storno]. V každém dialogu, ve kterém to má smysl, je tlačítko Uložit, kterým se přejde rovnou do dialogu Uložit parametry, kde lze změny v nastavení hned uložit.

Jsou–li v dialogu vedle seznamů nebo k nastavení hodnot svislá šoupátka (např. v barevném dialogu, dialogu pro výběr souborů nebo v dialogu Externí moduly), můžete v nich skočit na začátek nebo konec dvojklikem na šipku v daném směru. Při načítání modulů a písem skáče kurzor automaticky na konec seznamu, takže se například dají čerstvě načtené moduly lehčeji spustit.

Popupy v dialozích fungují tak, že se naposledy vyvolaná hodnota nachází pod kurzorem myši. Lze je také obsluhovat myší (mezera vybere aktivní položku).

Calamus má v každém dialogu tzv. "objektový kurzor", který podobně jako ve Windows nebo Mac OS umožňuje ovládat dialogy klávesnicí. Tím se dá zjednodušit mnoho prací prováděných v dialogových formulářích. Na první pohled viditelnou výhodou je, že se dá v seznamech listovat klávesnicí.

Obsluhu klávesnicí lze v souboru CALAMUS.SET vypnout v položce "DialogKeyHandling" v prvním bloku parametrů (#Systemparametrs), když změníte hodnotu z "On" na "Off".


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahDokumentové oknoPevné klávesové zkratky v dialozích