This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahVolná barvaTypy souborů – koncovky
  Calamus 2015 Rejstřík

Duplicitní názvy objektů

Když se dva objekty jmenují stejně

Z Calamusu můžete uložit na disk mnoho různých prvků. Patří k nim i textové styly stejně jako vzorové stránky nebo seznamy barev. Tyto prvky můžete i jednotlivě vkládat do existujících dokumentů. Přitom se může stát, že se dva objekty (textové styly, barvy, vzorové stránky, ...) jmenují stejně. To by mohlo později vést k tomu, že byste v setříděném seznamu nemohli poznat, který je který. Proto se v takových případech objeví následující formulář:

V první řádce je zobrazeno, o jaký objekt se jedná. Při jednotlivém načítání vzorových stránek nebo seznamu stylů je to sice jasné, ale při vkládání celého dokumentu do jiného je tato informace dost užitečná. Pod tím je název objektu, o řádku níž je návrh nového jména. Když se vám návrh nelíbí, můžete jej obvyklými metodami změnit ([šipka doleva], [šipka doprava]) nebo klávesou [Esc] úplně smazat. Na spodním okraji jsou tlačítka Přejmenovat, Nahradit a [Storno]. Kliknutím na první z nich dostane nově načítaný objekt nový název, již existující objekt zůstane beze změny. Tlačítko Nahradit způsopbí, že se nový objekt nahradí starým.

K tomu příklad: Vezměme že máte ve svém dokumentu vzorovou stránku s názvem Vzorová 1. Nyní k němu přidáte jiný dokument, obsahující také vzorovou stranu s názvem Vzorová 1. Tato přidávaná vzorová strana může ale obsahovat hlavičky a jiné stránkové prvky. Když kliknete ve formuláři na tlačítko Nahradit, budou všechny stránky přidávaného dokumentu tak, že se použije (prázdná) vzorová stránka starého dokumentu. Všechny prvky vzorové stránky vkládaného dokumentu odpadnou na všech stránkách, používajících vzorovou stránku Vzorová 1. Tuto funkci je třeba používat obezřetně, podle povahy použití.

Nakonec je tu ještě pole Platí i pro další objekty, které můžete aktivovat. V tomto případě platí povel Přejmenovat nebo Nahradit nejen pro právě ukázaný objekt, ale i pro následující objekty stejného typu.

Tip: V souboru parametrů (CALAMUS.SET) je i pro tento dialog poznamenáno, zda se má jako standardní nabízet tlačítko Přejmenovat nebo Nahradit. Proto se občas vyplatí čas od času uložit soubor CALAMUS.SET.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 12. prosince 2015

DomůObsahVolná barvaTypy souborů – koncovky