This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Dataformer

Bridge 7


Obsah

Rejstřík


Tento návod na Bridge popisuje stejně tak samostatně dodávanou plnou verzi doplňkového modulu Bridge 7, která vyžaduje SL2003, jako na verzi lite, která patří do základního vybavení od SL2003

Teď máte s Bridge 7 v rukou centrální výstupní modul pro zpracování objektového PostScriptu, EPS a souborů pro plotr, který zvládne ještě mnoho dalších užitečných úkolů. Libovolné rastrové obrázky mohou být komplexněji a různoroději konvertovány, než v rámečkovém modulu. Všechny textové rámečky v dokumentu můžete na jedno kliknutí změnit ve vektorové (ideální pro export dokumentu bez fontů). Kontrola separace barev a rastrování jsou další úkoly pro tento modul. Doufáme, že po přečtení této příručky budete moci bez problémů s modulem pracovat a že pro Vás bude opravdovým mostem do světa PDF, PostScriptu i dalších datových světů.

Modul Bridge 7 používá, jako mnohé komplexní moduly v Calamusu, tzv. povelová pole a v nich má k dispozici pět povelových skupin.:

Dataformer

Export EPS & PostScriptu

Export PDF

Změna na rastrový obrázek

Změna na vektorovou grafiku

Nastavení


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Dataformer