This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahMěrná jednotka (2)Celá stránka (2)
  Bridge 7 Rejstřík

Export EPS & PostScriptu

Udělat PostScript, ale jaký?

Kromě mnoha možností, jak modulem Bridge měnit formáty dat, je pro Vás jistě velmi užitečným nástrojem kompletně přepracovaný funkčně důkladný export PostScriptu. Automaticky se vybaví otázka, zda jsou PostScriptové tiskové ovladače (PS­Print, MonoPS, ColoPS a další) lepší nebo horší než Bridge, nebo jestli jsou stejné. Odpověď najdete rychle sami, když si objasníme koncepci obou zpracování:

Tiskový ovladač, i když tiskne do PS, EPS nebo PDF, vytváří hotové calamusové stránky připravené pro tisk. Podle barevné hloubky výstupu eventuelně v Calamusem daném rastrování, s calamusovými separačními křivkami, ale vždy s průhlednostmi a všemi dalšími nastaveními z Calamusu.

Bridge místo toho vytváří objektový PostScript, obsahující jednotlivé objekty ­ text jako text, obrázky jako obrázky, vektory jako vektory. Výstupní rozlišení, rastrování i způsob separace se určí teprve v dané osvitové jednotce (tiskárně). Obrazová data mohou při zadání Level 2 a aktivované separaci barev v Calamusu rozseparována už přímo v Bridgi. Průhlednosti PostScript (včetně Level 2) nepodporuje. Proto se musíte sami postarat, aby neuplatnitelné efekty s průhledností byly např. nahrazeny vektorovým maskováním, které PostScript uplatňuje správně.

Všeobecně jsou tu tyto rozdíly:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůObsahMěrná jednotka (2)Celá stránka (2)