This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport EPS & PostScriptuCelá stránka (2)Bez rastrových grafik (1)
  Bridge 7 > Export EPS & PostScriptu Rejstřík

Rozstřihnout dvoustránky (1)

Když je zvolena tato ikona, budou dvoustránkové dokumenty při exportu oříznuty na jednotlivé stránky. Rámečky, které přesahují stránku, budou správně umístěny na obou stranách.

Pokud není ikona zapnutá, bude se s dvoustránkami zacházet jako s normálními stránkami, tzn. ze dvou stránek A5 v dvoustránkovém režimu se vytvoří dokument s jednou A4 na šířku.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport EPS & PostScriptuCelá stránka (2)Bez rastrových grafik (1)