This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport EPS & PostScriptuBez masek (1)Ukládat velikost stránky
  Bridge 7 > Export EPS & PostScriptu Rejstřík

Bez ořezu stránky

Tato funkce způsobuje, že při uložení stránek do PostScriptu nebude definována žádná ořezová cesta stránky. To znamená, že rámečky, které leží částečně nebo zcela mimo stránku budou uloženy celé. Tím se poruší vazba k velikosti stránky u exportu a velikost se tím pádem také neukládá. Tato funkce je především pro speciální případy, kdy je důležité, aby se neuřízly objekty vyčuhující přes vlastní formát stránky (a ořezovou cestu!)


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport EPS & PostScriptuBez masek (1)Ukládat velikost stránky