This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport EPS & PostScriptuUkládat velikost stránkyKontrola dokumentu (PS/EPS)
  Bridge 7 > Export EPS & PostScriptu Rejstřík

Text do křivek (1)

Je­li zapnut tento přepínač, nejsou textové rámečky exportovádány jako text s vloženými písmy, ale ve křivkách jako vektorové grafiky. Přitom jsou textové rámečky dočasně převedeny na vektorové jakoby by byla použita funkce z povelové skupiny Převést na vektorové grafiky. Ve vašem dokumentu ale zůstanou textové rámečky po exportu beze změny a v dokumentu nepřibudou žádné nové vektorové grafiky. Tento přepínač zapínejte tehdy, když nesmí v vytvořených souborů PS a EPS nastat žádné problémy s písmem. Text převedený do křivek ale má i nevýhody:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport EPS & PostScriptuUkládat velikost stránkyKontrola dokumentu (PS/EPS)