This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport PSVšeobecně (1)Export EPS
  Bridge 7 > Export EPS & PostScriptu > Export PS Rejstřík

Tiskové moduly (1)

Bridge podporuje při PostScriptovém výstupu všechny tiskové moduly, které znáte z tiskového formuláře Calamusu. Kromě toho můžete načíst a nastavit tzv. PPD.

PPD
Zapnete­li tento přepínač, vyhodnotí se aktuální PPD a jeho parametry, pokud je Bridge podporuje, jsou předány do PostScriptového výstupu.
PPD = PostScript Printer Description
Soubor PPD obsahuje popis specifik a odlišností daného přístroje oproti obecnému, na zařízení nezávislému PostScriptovému formátu.
Všeobecně by mělo každé zařízení, schopné zpracovávat PostScriptové soubory, dosahovat optimálních výsledků i při zcela obecně vygenerovaném PostScriptu. Kvůli velmi vysoké specializaci některých zařízení a mnohým přídavným volbám nabízí PPD soubory možnost jako specifické tiskové ovladače definovat i při PostScriptovém výstupu nastavení těchto voleb a uložit do hlavičky souboru specifické informace konkrétního zařízení.
Tento dialog se objeví, když se ve výstupním dialogu klikne na tlačítko PPD:

V něm se dají načítat nejrůznější PPD soubory. K načtení je třeba kliknout na pole názvu PPD souboru a vybrat příslušný soubor.

Kliknutím na tlačítko INFO se zobrazí podrobnější informace o zvoleném PPD souboru. Bohatou knihovnu PPD souborů najdete na internetu na adrese www.adobe.com/products/printerdrivers/winppd.html nebo na jiné odpovídající stránce Adobe.
Tip: Pokud budete svůj PS sooubor předávat ke zpracování např. na digitálním tisku nebo nebo Xeroc Docutech, požádejte příslušné studio o PPD soubor dotyčného zařízení. Tyto soubory existují pod Mac OS i pod Windows. Jsou to ASCII texty a lze je přenést na libovolné disketě DOSového formátu nebo e–mailem a podobně.
Ořez
Tímto přepínačem určíte, že se do PostSctiprového souboru mají uložit i pasovací a ořezové značky a podobně. Kliknutím na tlačítko [Ořez] vyvoláte dialog (ze stránkového modulu), ve kterém můžete nastavit příslušné parametry.
Archová montáž
Bridge spolupracuje s montážním mechanismem Calamusu SL, momentálně podporuje pouze plnou verzi modulu archové montáže verze 3. Pokud je načten, mohou být jeho parametry nastaveny přímo v exportním dialogu modulu Bridge kliknutím na tlačítko [Montáž]. Jakmile je zaškrtnuto políčko vedle něj, jsou nastavené parametry zohledněny při (stránkovém) výstupu PostScriptu. Parametry, které nejsou při výstupu do PostScriptu podporovány nejsou v dialogu volitelné.
Tip: Není­li možné tlačítko [Montáž] zvolit, i když je modul archové montáže správně načten, bude to tím, že je aktivován přepínač Výstup pro PrePS. Ten se s montáží pomocí modulu archové montáže Calamusu vzájemně vylučují.
OPI manažer
Je­li aktivován tento přepínač, jsou při výstupu všechny náhledy nahrazeny plnými obrazovými daty. KLiknutím na tlačítko [OPI manažer] můžete podobně jako v tiskovém dialogu získat přehled o použitých obrázcích a zkontrolovat spojení jejich náhledů s plnými daty.
Pling
Je­li tento přepínač zapnut, modul po spoknčení výstupu cinká nebo bliká obrazovkou. Kliknutím na tlačítko [Pling] se otevře formulář pro nastavení parametrů.
Tip: Časově neohraničenou signalizaci lze přerušit pouze klávesami [CTRL]+[Alt]+[Shift], jako vždy, když chcete v Calamusu přerušit výstup.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport PSVšeobecně (1)Export EPS