This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport EPSNáhledExport PDF (1)
  Bridge 7 > Export EPS & PostScriptu > Export EPS Rejstřík

Všeobecně (2)

Zde jsou přepínače vyhrazené pro různé účely:

bez náhledu

Zapnutí tohoto přepínače způsobí, že se v oddíle Náhled nastavené hodnoty neuplatní a náhledový obrázek se neuloží.

separovat RGB–>CMYK

Je­li zapnut tento přepínač, budou se všechny barvy v RGB, které nejsou součástí obrázků, separovat do CMYK podle separačních křivek, nastavených pro dotyčný objekt.

Komprimovat

Tento přepínač nechávejte stále zapnutý, protože tím docílíte kompaktnějších EPS souborů. Jen pokud by měl systém, který vaše PostScripty zpracovává, s kompresí potíže, musíte přepínač vypnout

Export Type1 /Type 3

Ukládají­li se do EPS souboru i texty, vloží se do něj použitá písma. To zabrání zapomenutí předat s EPS souborem použitá písma, nebo náhodné záměně písem při zpracování na RIPu. PostScript momentálně podporuje dva formáty písem: Type 1 und Type 3. Formát Type 1 by se měl používat přednostně. V tom případě jsou veškerá písma použitá v dokumentu uložena do souboru ve formátu, který je dnes nejpoužívanější a měl by fungovat na všech běžných RIPech. Jen pokud by z jakéhokoliv důvodu nastaly problémy, použijte Type­3. Svého času byl tento formát vyvinut právě pro takové případy.

Chcete­li vytvářet dokumenty PDF, doporučujeme rozhodně používat formát Type­1. Adobe Acrobat Distiller sice podporuje i formát Type­3, ale písma tohoto formátu nevypadají na obrazovce a při tisku v nízkých rozlišeních moc dobře, rozhodně hůř, než písma Type 1. Důvodem je, že obrazový RIP ve Windows (kde se v systému Windows RIPují a hintují vektorová písma pro obrazovku) a Mac OS (zde tuto práci dělá obvykle Adobe Type­Manager ATM) nepodporuje u písem Type­3 hinting. Texty by vypadaly na obrazovce stejně hrubě jako v Calamusu ve stejném rozlišení. Ve vysokém výstupním rozlišení (osvit, tisk od 600 dpi, zvětšené zobrazení na monitoru) jsou písma Type­3 shodná s Type­1.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport EPSNáhledExport PDF (1)