This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport PDF (1)Bez masek (2)Kontrola dokumentu (PDF)
  Bridge 7 > Export PDF (1) Rejstřík

Text do křivek (2)

Je­li zapnut tento přepínač, nejsou textové rámečky exportovádány jako text s vloženými písmy, ale ve křivkách jako vektorové grafiky. Přitom jsou dočasně převedeny na vektorové, jakoby by byla použita funkce z povelové skupiny Převést na vektorové grafiky. Ve vašem dokumentu ale zůstanou textové rámečky po exportu beze změny a v dokumentu nepřibudou žádné nové vektorové grafiky. Tento přepínač zapínejte tehdy, když nesmí u vytvořených souborů PDF nastat žádné problémy s písmem, například když kvůli nekorektnímu písmu dochází k chybám při tisku. Text převedený do křivek ale má i nevýhody:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport PDF (1)Bez masek (2)Kontrola dokumentu (PDF)