This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport PDF (1)Text do křivek (2)Export PDF (2)
  Bridge 7 > Export PDF (1) Rejstřík

Kontrola dokumentu (PDF)

Je–li tento přepínač zapnut, zkontroluje se před vlastním výstupem dat, zda Calamusový dokument neobsahuje prvky, které momentálně nelze uložit do formátu PS/EPS/PDF.

Pokud se v dokumentu něco takového najde, objeví se výstraha, která na to upozorní a nabízí prohlídku podrobnějšího protokolu.

Chybová zpráva se objeví v okně textového editoru Eddie a sděluje například, že na straně 42 je použitý rastrový obrázek jako maska.

Momentálně se testují a hlásí tyto problémy:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport PDF (1)Text do křivek (2)Export PDF (2)