This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport PDF (2)Strany (2)Tiskové moduly (2)
  Bridge 7 > Export PDF (1) > Export PDF (2) Rejstřík

Všeobecně (3)

Zde jsou různé přepínače, vyhrazené pro zvláštní případy:

separovat RGB–>CMYK
Je­li zapnut tento přepínač, budou se všechny barvy v RGB, které nejsou součástí obrázků, separovat do CMYK podle separačních křivek, nastavených pro dotyčný objekt.
Přetisk černé
Je–li tento přepínač zaškrtnut, jsou všechny černé části objektů vektorové povahy (text, linky, plochy, vektorové grafiky) uloženy do PostScriptu tak, jako by byly průhledné. Díky tomu černá barva přetiskuje ostatní, pod ní ležící barvy a ve žluté ploše se nevybírá tvar nad ní ležícího černého textu, ale plocha je nepřerušená. Černý text se natiskne přes ni.
Ukládat stránky jednotlivě
Tento přepínač zvolte, pokud potřebujete na každou stránku jeden PostScriptový soubor. Přitom se použije vzestupné číslování čtyřmístným číslem, které se přidává ke jménu. Ze čtyřstránkového Test.CDK se tak uloží např. Test0001.ps, Test0002.ps, Test0003.ps, Test0004.ps.
export Type 1/Type 3
Ukládají­li se do PS souboru i texty, vloží se použitá písma do souboru PDF. To zabrání zapomenutí předat s EPS souborem použitá písma, nebo náhodné záměně písem při zpracování na RIPu. PostScript/PDF momentálně podporuje dva formáty písem: Type 1 a Type 3. Formát Type 1 by se měl používat přednostně. V tom případě jsou veškerá písma použitá v dokumentu uložena do souboru ve formátu, který je dnes nejpoužívanější a měl by fungovat na všech běžných RIPech. Jen pokud by z jakéhokoliv důvodu nastaly problémy, použijte Type­3. Svého času byl tento formát vyvinut právě pro takové případy.
Chcete­li vytvářet dokumenty PDF, doporučujeme rozhodně používat formát Type­1. Adobe Acrobat Distiller sice podporuje i formát Type­3, ale písma tohoto formátu nevypadají na obrazovce a při tisku v nízkých rozlišeních moc dobře, rozhodně hůř, než písma Type 1. Důvodem je, že obrazový RIP ve Windows (kde se v systému Windows RIPují a hintují vektorová písma pro obrazovku) a Mac OS (zde tuto práci dělá obvykle Adobe Type­Manager ATM) nepodporuje u písem Type­3 hinting. Texty by vypadaly na obrazovce stejně hrubě jako v Calamusu ve stejném rozlišení. Ve vysokém výstupním rozlišení (osvit, tisk od 600 dpi, zvětšené zobrazení na monitoru) jsou písma Type­3 shodná s Type­1.
Pozor: Protože se písma při načtená do Calamusu převádějí při výstupu do jiného formátu a protože se jiné formáty písma při načítání do Calamusu mění do formátu CFN, může se u některých písem stát, že u nich díky tomuto dvojitému převodu může dojít k chybě při osvitu, tisku, nebo zobrazení. Momentálně se to dá řešit pouze uložením písem do křivek nebo volbou jiného písma.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport PDF (2)Strany (2)Tiskové moduly (2)