This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůExport PDF (2)Všeobecně (3)Změna na rastrový obrázek
  Bridge 7 > Export PDF (1) > Export PDF (2) Rejstřík

Tiskové moduly (2)

Bridge podporuje při výstupu PDF různé tiskové moduly, které znáte z tiskového formuláře Calamusu.

Ořez
Tímto přepínačem určíte, že se do PDF souboru mají uložit i pasovací a ořezové značky a podobně. Kliknutím na tlačítko [Ořez] vyvoláte dialog (ze stránkového modulu), ve kterém můžete nastavit příslušné parametry.
Archová montáž
Bridge spolupracuje s montážním mechanismem Calamusu SL, momentálně podporuje pouze plnou verzi modulu archové montáže verze 3. Pokud je načten, mohou být jeho parametry nastaveny přímo v exportním dialogu modulu Bridge kliknutím na tlačítko [Montáž]. Jakmile je zaškrtnuto políčko vedle něj, jsou nastavené parametry zohledněny při (stránkovém) výstupu PDF. Parametry, které nejsou při výstupu do PDF podporovány nejsou v dialogu volitelné, například otočený výstup.
OPI manažer
Je­li aktivován tento přepínač, jsou při výstupu všechny
náhledy nahrazeny plnými obrazovými daty. KLiknutím na tlačítko [OPI manažer] můžete podobně jako v tiskovém dialogu získat přehled o použitých obrázcích a zkontrolovat spojení jejich náhledů s plnými daty.
Pling
Je­li tento přepínač zapnut, modul po spoknčení výstupu cinká nebo bliká obrazovkou. Kliknutím na tlačítko [Pling] se otevře formulář pro nastavení parametrů.
Tip: Časově neohraničenou signalizaci lze přerušit pouze klávesami [CTRL]+[Alt]+[Shift], jako vždy, když chcete v Calamusu přerušit výstup.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůExport PDF (2)Všeobecně (3)Změna na rastrový obrázek