This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůPříprava dokumentů pro PostScriptVíc různě jemných rastrů na jedné stráncePředání dokumentů bez písem
  Bridge 7 > Bridge: Tips & Tricks > Příprava dokumentů pro PostScript Rejstřík

Smíšené rastrové objekty na stránce

Tak, jak je v Calamusu možné přiřadit každému rámečku vastní rastrování, dá se na jedné stránce směšovat autotypický rastr s FM­rastrem (StarScreening(r)). Ani to není v PostScriptu tak jednoduše možné. Pokud chcete dosáhnout tohoto, doporučujeme před PostScriptovým výstupem v Bridge odpovídající rámečky, které mají být rastrovány stochasticky, narastrovat a separovat modulem (lze dokoupit) Filtr. Tyto stochasticky narastrované obrázky Bridge normálně uloží a PostScriptový RIP je dále nerastruje..


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůPříprava dokumentů pro PostScriptVíc různě jemných rastrů na jedné stráncePředání dokumentů bez písem