This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBridge: Tips & TricksSmíšené rastrové objekty na stránceMac OS + MagicMac
  Bridge 7 > Bridge: Tips & Tricks Rejstřík

Předání dokumentů bez písem

Problém, který řeší uživatelé Calamusu, mající předávat své dokumenty jiným, je mechanismus licencování písem. Znemožňuje předávat s dokumentem předávat licencovaná písma. Aby mohli ostatní zpracovatelé dokument, obsahující chráněná písma převzít tak jak je, vytisknout ho nebo zmenšený vložit, je v povelovém poli nástroj Převod do vektorové grafiky:

Zvolíte­li ikonu Konvertovat textové rámečky ve spojení s výše uvedenými přepínači, následně se dokument zafixuje (menu Možnosti, fixovat dokument: mazat nepoužitá písma), můžete takto vytvořený dokument načíst do každého Calamusu a (omezeně) dále zpracovávat bez původních písem.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůBridge: Tips & TricksSmíšené rastrové objekty na stránceMac OS + MagicMac