This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBridge: Tips & TricksNastavení Bridge (2)Převod do vektorů
  Bridge 7 > Bridge: Tips & Tricks Rejstřík

Redukce barev

Chcete vidět, jaký účinek budou mít nastavené separační křivky? Klikněte na 1:1. Můžete nastavit i menší rozlišení. Zvolte ikonu C Y M K (4 rámečky), stupně šedi a nastartujte převod. Dostanete čtyři rámečky ve stupních šedi. (Podle názvů rámečků můžete v rámečkovém modulu zjistit, kterou barvu obsahuje který rámeček. Jméno totiž začíná prefixem podle příslušné barvy. Azurový výtažek z TEST.TIF bude C TEST.TIF.)

Zvolíte­li ikonu C Y M K (4 rámečky), monochrom, dostanete stejná data, jaká se později objeví na filmu, pokud zvolíte jako rozlišení požadované rozlišení osvitu, např. 1.270 dpi. Přirozeně musí být v rastrovém generátoru definován příslušný rastr. (Nezapomeňte na nastavení separačních křivek). Nastartujte převod. V následujícím dialogu jste dotázáni, jak se má rastrová grafika převést:

Zvolte zde, jak je ukázáno: Použít rastrování.

Jste­li s výsledkem spokojeni, můžete separace použít definitivně, ovšem s nastavením 32­bitů jako barevnou hloubkou. U barevných obrázků neztrácíte žádnou paměť, protože Calamus

používá pro 24­bitové a 32­bitové obrázky stejnou velikost paměti.

Test separací můžete udělat se všemi Calamusovými objekty. Napevno ale separujte jen obrázky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 28. května 2020

DomůBridge: Tips & TricksNastavení Bridge (2)Převod do vektorů