This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůČíselné umísťování pomocných linekSmazat pomocnou linku (2)Nastavit pomocný rastr
  Modul pomocných linek > Číselné umísťování pomocných linek Rejstřík

Nastavit sloupcovou sazbu

Pomocné linky, jak již jejich název napovídá, majií pomoci při vytváření zrcadla stránky. Jsou případy, kdy jsou pomocné linky opravdu nepostradatelné, ale jejich umisťování opravdu pracné. Jedním z těchto standardních případů je například třísloupcová sazba časopisu. Tři pro ni potřebné textové rámečky mají mít určitnou vzdálenost od kraje stránky a stejnou (o něco menší) vzdálenost mezi sebou. Mohli byste vzít kalkulačku a začít vypočítávat přesné polohy linek a rozměry rámečků, ale Calamus vám to usnadní. Ze zadaných hodnot vypočte vše potřebné a pokud si vypočtené linka zmagnetizujete, můžete textové rámečky umístit zcela přesně.

Vedle sloupců může Calamus vytvořit i řádky. Ty nejsou unístěny vedle sebe, ale pod sebe.

Kdiž kliknete na ikonu Nastavit sloupcovou sazbu, objeví se formulář Nastavení sloupcové sazby.

Do údaje počtu řádek napište kolik chcete mít rámečků pod sebou, do počtu sloupců dáte počet rámečků vedle sebe na stránce. Kromě toho můžete zada vzdálenost mezi rámečky vedle sebe a pod sebou. Nakonec zadáte šířky prázdných okrajů nahoře, dole, vlevo a vpravo. Měrná jednotka je ta, která byla v modulu Stránky a vrstvy vybrána pro měření stránek.

Pozor: Pokud je počet řádek nulový, ignorují se údaje pro horní a dolní okraj. Podobně, je–li počet sloupců nulový, ignoruje se levý a pravý okraj.

Po zadání všech hodnot vytvoří Calamus pomocné linky sloužící k podpoře sloupcové sazby, které jsou na rozdíl od běžných pomocných linek čárkované a dají se zobrazit i jinou barvou. Tyto linky nelze smazat, lze je jen znovu vytvořit se všemi hodnotami nulovými. Tyto linky ale nejsou ještě rámečky! Ty musíte založit sami, což vám velmi usnadní zmagnetizování těchto pomocných linek, pak stačí vytvořit rámeček přibližně do plochy ohraničené linkami a jeho poloha a rozměr se již samy nastaví. Velmi výhodný je také dokumentový manažer, kterým můžete vytvořit příslušný počet stránek i s požadovaným počtem sloupcových rámečků.

Od teorie k praxi:

Chcete vytvořit textové rámečky pro níže zobrazené zrcadlo. Klikněte na ikonu Nastavit sloupcovou sazbu a vložte sem hodnoty, které jste odměřili z obrázku. Klikněte na OK nebo stiskněte Return a máte své pomocné linky. Nyní budeme zakládat rámečky. Zapněte magnetismus pomocných linek vodorovně i svisle. Přepněte do režimu zakládání rámečků (stačí kliknout na ikonu textového rámečku v rámečkovém modulu, eventuelně zapnout ikonu Ponechat modus zakládání rámečků ). Pro každý rámeček nyní dvakrát kliknete kamkoliv do obdélníku pro něj vyhrazeného pomocnými linkami. Při prvním kliknutí skočí levý horní roh do levého horního rohu pomocného obdélníku, druhým kliknutím se umístí pravý dolní roh rámečku doprava dolů. Hotovo!

V dialogu je také náhled, který vám již během nastavování poskytne dobrý přehled o vytvářených sloupcích, stejně jako výběr možných voleb nastavení. Jako vždy můžete určit, zda se nastavení převezme pouze pro aktuální vzorovou stránku nebo všechny vzorové stránky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůČíselné umísťování pomocných linekSmazat pomocnou linku (2)Nastavit pomocný rastr