This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůČíselné umísťování pomocných linekNastavit sloupcovou sazbuMagnetické okolí rámečku
  Modul pomocných linek > Číselné umísťování pomocných linek Rejstřík

Nastavit pomocný rastr

Tímto povelem můžete nastavit pomocný rastr a počátek souřadnic stránkových pravítek. Klikněte na ikonu a zobrazí se formulář:

V horní části určíte polohu a velikost pomocného rastru. Údaji Počátek X a Počátek Y můžete rastr posouvat, jak je dále vysvětleno u pravítek. Velikost rastru horizontálně (X) a vertikálně (Y) nastavíte v polích šířky rastru. Měrná jednotka odpovídá jednotce pro měření stránek nastavené v modulu Stránky a vrstvy. Eventuelní původní rastr zmizí a zobrazí se nový, pokud je povoleno jeho zobrazení (viz dále, povelová skupina zobrazení). Poloha a velikost rámečků se nemění dokud je nepřesunete nebo manuálně nezměníte. Na novém rastru přistanou při změně velikosti jen když je zmagnetizován.

Ttaké zde můžete určit, zda se nastavení převezme pouze pro aktuální nebo všechny vzorové stránky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůČíselné umísťování pomocných linekNastavit sloupcovou sazbuMagnetické okolí rámečku