This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůProcesní a přímé barvy
  Správa barev Rejstřík

Barevný kruh

Barevný kruh je první systém barev, který vám Calamus nabízí. Vidíte především barevný kruh sám, v něm jsou podstatné oblasti barevných systémů RGB a CMY ve 32 bitových barvách. Tak můžete rychle získat pomůcku pro míchání barev a kliknout na ten barevný tón, který je nejbližší požadované barvě.

V barevném kruhu se pak objeví čtverec, ve kterém je zvolená barva vložená mezi bílou a černou. Když kliknete kamkoliv do barevného čtverce (a jen tehdy!), bude barva, kterou jste našli převzata jako barevná hodnota. Kromě toho vidíte hodnotu barvy v odpovídajících táhlech a vpravo vedle také číselně. Přirozeně můžete tyto hodnoty měnit také numericky nebo táhly. Pole barevného náhledu se okamžitě aktualizuje a dává vám přehled o změnách barev.

Vpravo vedle barevného kruhu se vám nabízí různé barevné prostory 32 bitového systému barev. Povšimněte si, že kromě CMYK jsou momentálně všechny ostatní barevné prostory v Calamus interně zpracovány v hloubce 24 bitů. Proto platí: RGB je interně totéž co CYM nebo K nebo IHS. Jen CMYK je opravdu 32bitová barva, která je již předseparovaná pro separaci barev do čtyř procesních barev euroškály. Pokud nejste obeznámeni s problematikou separace barev, volte jako barvy používané v dokumentu možno z předseparovaných barev CMYK. Tak můžete na táhlech vidět, kolik barevných podílů bude po osvitu na každém ze čtyř filmů.

Barevné vzorky

Barva, kterou definujete, nemusí být jen plná, ale také může mít některý z 24 různých vzorků. Chcete­li to, klikněte na tlačítko Vzorek,které otevře dialog.

Když zde kliknete na některý vzorek, bude barevný tón místo plné barvy zobrazen jako vzorek, obvykle s kontrastní černou.

Když dialog opět zavřete, vidíte nové tlačítko Pozadí. Toto tlačítko je vidět jen tehdy, když jste nějaké barvě přiřadili vzorek. Kliknete­li na toto tlačítko, v oblasti barevných táhel můžete definovat odlišnou barvu také pro pozadí. I barevný prostor je libovolně volitelný.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůProcesní a přímé barvy