This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahBarevný kruhPaletové barvy
  Správa barev Rejstřík

Procesní a přímé barvy

Tento systém barev je často chápán špatně a to je důvodem, proč zde nejprve vysvětlíme rozdíl mezi procesními a přímými barvami.

Pod procesními barvami se v Calamusu rozumí čtyři přednastavené barvy C (Cyan=azur), Y (Yellow = žlutá), M (Magenta=purpurová) a K (blacK­černá), které jsou v celé správě barev v Calamusu k dispozici. Tím nejsou míněny libovolné barevné odstíny těchto směrů, ale pevně definované barvy, které jsou používány v tzv. Euroškále,ve které se v Evropě realizuje čtyřbarevný tisk.

Počítejte s tím, že Calamus momentálně neumí simulovat jiné procesní systémy, jako například SWOP a jiné. Barevná separace je v Calamusu realizována jen jako Euroškála.

Přímá barva je libovolná barva, která se v samostatném průchodu tiskovým strojem nebo ve více než čtyřbarevném stroji přidává ke čtyřem procesním barvám C­Y­M­K. Přímá barva může být např. metalická barva jako zlatá, stříbrná, bronzová, nebo také firemní barva, kterou v tiskárně namíchají podle vzorku a naplní jí barevník stroje. Přímá barva ale může být také parciální lak nebo lamino. Protože tiskový lak se zpravidla tiskne celoplošně přes čtyřbarevný tisk (přičemž například při potisku obalů se musí vynechávat oblasti, kam později přijde lepidlo, nebo se selektivním lakováním zvýrazňují některé objekty stránek), je také pro tento tiskový průchod třeba další tiskový film.

Čtyři procesní barvy C­Y­M­K nemůžete v Calamusu měnit až na názvy, kterými jsou reprezentovány. Pokud chcete, můžete tedy místo Azur také Cyan a podobně. Tyto názvy se při výtisku nebo osvitu umístí na okraj tiskové stránky jako názvy výtažků.

Chcete­li založit přímou barvu, klikněte nejdříve v systému barev na tlačítko Nová v pravé horní oblasti. Založí se kopie právě zvolené procesní­/přímé barvy. V této nyní vzniklé přímé barvě můžete nyní měnit název i barevné hodnoty. Pamatujte, že barevná reprezentace přímé barvy je potřeba jen pro obrazovku, protože se tak jako tak vyjíždí jako samostatný film. Když jako přímou barvu chcete mít zlatou, je samozřejmě vhodné ji z Cyan #2 přejmenovat na Zlatá. Dále přepněte radiové tlačítko intenzita na barva, abyste této nové přímé barvě přiřadili ekvivalent CMYK. Ten je použit jednak pro zobrazení na obrazovce, jednak při tisku pokud se rozhodneme tuto přímou barvu místo samostatného plátu rozseparovat do výtažků CMYK. U zlaté barvy doporučujeme míchat Y a M, až se vám bude zdát odstín vyhovující. Pokud ale předem nevíte, jestli se bude nakonec přímá barva přece jen separovat, je spolehlivější ji vybrat z barevných tabulek a vzorníků.

Je­li tlačítko barva zvolené, můžete své přímé barvě přiřadit přednastavené hodnoty paletové barvy ze vzorníku. Pak může mít smysl barvu HKS nezakládat jako paletovou barvu (viz dále), ale jako přímou barvu. Tak máte při osvitu na výběr, jestli barvu (např. HKS 25) nasvítíte jako samostatný film, nebo jej podle přednastavených hodnot, které jsou základem této přímé barvy, přece jenom rozložit do výtažků. V tomto případě nevyjede samostatný plát HKS 25, ale jeho barevné složky budou rozděleny do čtyř filmů C, Y, M a K .

Když následně kliknete na tlačítko Určení názvu, bude odpovídající název přímé barvy přiřazen položce seznamu barev dokumentu (vlevo v dialogu). Tak ušetříte další psaní téhož názvu přímé barvy do seznamu barev v dokumentu.

Když se má měnit intenzita přímé barvy (např. 50 % ČSOB, nebo 25 % zlatá), postupujte takto:

Nemá žádný smysl zakládat přímou barvu v samotném systému barev (tedy v pravém seznamu) znovu a tam ji mít s 50 % intenzitou. Tím byste při osvitu dosáhli jen toho, že by pro tuto barvu nevyjel jeden film, ale více plátů (s rozdílnou intenzitou téže barvy). To se normálně nepožaduje.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahBarevný kruhPaletové barvy