This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Parametry obrázku

StarScreening (lite)


Obsah

Rejstřík


StarScreening vám umožňuje rastrovat a tisknout dokumenty pokrokovou metodou stochastického (frekvenčně modulovaného) rastrování.

Stochastické rastrování vede již při nízkých rozlišeních (300 dpi) k výborným výsledkům. Podstata této nové metody rastrování spočívá v tom, že se (při konstantní vzdálenosti rastrových bodů) nemění velikost rastrového bodu, ale rastrové body pevné velikosti jsou rozmístěny řidčeji nebo hustěji. Se stochastickým rastrováním zobrazíte bez problému hladké barevné přechody a výtisky bez moaré.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Parametry obrázku