This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahDomůVolba pozice
  Eddie (lite) Rejstřík

Textové okno

Práce v Eddiem je vlastně docela jednoduchá. Vyvolejte jej prostě z textového modulu, povelová skupina nástrojů, ikonou Vyvolat textový editor. Měli byste si ji dát do klávesového makra, pokud to ještě nemáte (standardně to bývá Alt–T).

Objeví se okno obsahující obsah zvoleného textového rámečku. Pokud není vybrán žádný textový rámeček, nebo ješte neobsahuje text, je okno prázdné.

V horní oblasti okna je několik obslužných prvků, které jsou až na textovou lupu ještě jednou i v povelových polích, kde budou popsány.

Textová lupa poskytuje přesnou informaci i o neviditelných řídicích kódech. Zobrazena je oblast okolo kurzoru v krátkém zobrazení. Jsou tu zobrazeny i bloky, respektive značky bloků (viz kapitola Blokové funkce/nástroje).

Titulek okna ukazuje který dokument se zpracovává. Pokud byly zadány názvy jednotlivých rámečků v textovém řetězci, objeví se za názvem dokumentu odděleny čárkou.

Čísla řádek slouží ke všeobecné orientaci v textu. Vztahují se na počet řádek, které má text ve zvoleném druhu zalomení řádek. Pokud se řádkování přebírá z textového rámečku, je počet řádek stejný jako v dokumentu.

Přesná funkce ostatních tlačítek je popsána v příslušných kapitolách. Jedná se o funkce, které mají z praktických důvodů ikonu kromě povelového pole ještě také v okně.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahDomůVolba pozice