This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Textové okno

Eddie (lite)


Obsah

Rejstřík


Hi there! This is Eddie, your calamus editor, and I'm feeling just great, guys, and I know I'm just going to get a bundle of kicks out of any text you care to handle through me.

Touha uživatelů po novém, výkonnějším textovém editoru pro Calamus je tak stará, jako Calamus sám. Eddie byl vyvinut právě proto, aby bylo tomuto přání vyhověno.

Původně byl plánován jako malý příruční editor, ale vyvinul se z něm mocný nástroj pro každodenní pořizování a zpracování textu, jehož použití přesahuje hranice Calamusu. Abyste se správně naučili částečně nekonvenční, ale výkonně funkce, doporučujeme minimálně v krátkosti přelétnout popisy jednotlivých oblastí.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/Textové okno