This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůBlokové funkce a nástrojePřesunout blokySmazat bloky
  Eddie (lite) > Blokové funkce a nástroje Rejstřík

Kopírovat bloky

S funkcí kopírovat bloky se dají přemístit bloky na aktuální pozici kurzoru. Bloky na původních místech jsou ponechány.

Separátorový text se zadává ve zvlášť k tomu vyhrazeném okně, které se dá otevřít funkcí Nastavit separátor textu. Jestli se tento text použije při kopírování a přesunování bloků, určí přepínač Použít separátorový text. Ten se vyskytuje jak v povelovém poli Blokové funkce a nástroje, tak v hlavičce okna pro nastavení seprátorového textu.

Ve formuláři Nastavit práci s blokovými značkami (Povelové pole Nastavení) se dá určit co se stane s blokovými značkami po kopírování, přesunu nebo vložení textových bloků:

kopírování (originál)
Původní bloky zůstanou po zkopírování nadále označeny.
kopírování (duplikát)
Budou vybrány kopie bloků.
přesunutí
Po přesunutí zůstanou bloky označené.
Vložit ze schránky
Vložený text je označen jako blok.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůBlokové funkce a nástrojePřesunout blokySmazat bloky