This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahUndo: převinout na konecSimulovat levý klik myši
  Eddie (lite) Rejstřík

Blokové funkce a nástroje

Bloky slouží v textovém editoru normálně k přesunování, kopírování nebo mazání. Eddie nabízí o něco více. Při vkládání stylů nebo pravítek je možné je aplikovat na celý blok. Kromě toho je možné vybrat současně více bloků, abyste mohli všechny současně změnit nebo přesunout.

Eddie si bloky poznamenává, na začátek a konec bloku vloží do textu odpovídající značku.

Proto není problém pracovat s více bloky současně. Normálně se při označování myší existující bloky smažou; zůstane jen nově označený blok. Chcete–li označit další bloky, podržte při označování klávesu [Shift]. Pak zůstanou staré značky bloků na svém místě a nově označený blok se k nim přidá. Pokud se v dodatečně označované oblasti již blok nachází, dojde k jeho odznačení. V principu jde při označování bloků o inverzi vybrané oblasti.

Blokové operace

vybrat blok:

Označte oblast myší se stisknutou levou klávesou.

vybrat další blok:

Označit blok se stisknutou klávesou Shift. Přitom se eventuelně již existující bloky uvnitř označované oblasti odznačí.

přestylizovat blok:

Má–li se do textu vložit řídicí kód stylu nebo pravítka a je přitom vybraný blok, ptá se Eddie jestli jej má vložit na pozici kurzoru nebo použít na blok. Použít na blok znamená vložit před něj aplikovaný řídicí kód a za něj kód, který předtím pro toto místo platil.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahUndo: převinout na konecSimulovat levý klik myši