This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastaveníIndikátor mezer zap/vypNastavit řídicí kód
  Eddie (lite) > Nastavení Rejstřík

Smazat při psaní aktivní blok

Je–li tato ikona vybrána, smaže se při psaní nového textu aktivní blok (existuje–li) a nahradí napsanými znaky. Kromě toho se dá aktivní blok smazat stisknutím kláves Delete­ nebo Backspace. Toto nastavení funguje stejně, jak je zvykem ve Windows i u Macovských programů. Doporučujeme používání tohoto přepínače doplnit makry, která deaktivují po zkopírování nebo vystřizení bloky, aby nedocházelo k nechtěnému přepisování bloku, který může být i mimo viditelnou oblast v okně. Také se hodí před psaním shodit všechny bloky pravou myší.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastaveníIndikátor mezer zap/vypNastavit řídicí kód