This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastaveníSmazat při psaní aktivní blokNastavit listování v okně
  Eddie (lite) > Nastavení Rejstřík

Nastavit řídicí kód

Tento formulář umožňuje podle přání změnit tři nastavení řídicích kódů. Nejprve klikněte na jedno ze tří velkých tlačítek vpravo v tomto dialogu, tím vyvoláte příslušné parametry.

Tři různé typy zobrazení (tlačítka 1, 2 a 3) Sdílejí jednu a tutéž sadu měrných jednotek. Pro každé textové okno ale lze nastavit jiné měrné jednotky. Při volbě měrných jednotek se můžete rozhodnout mezi jednotkou pro stránky, písma nebo čáry. O jaké jednotky se konkrétně jedná, se jako obvykle nastaví v modulu Stránky a vrstvy.

V tomto formuláři jsou všechny Eddiem zobrazované řídicí kódy seřazené do skupin. Vpravo vedle každého kódu jsou dvě pole, jejichž obsah určuje jak bude kód zobrazen a jak se s ním má zacházet:

V levém poli je způsob zobrazení; Kliknutí na něj otevře popup po nastavení.

vůbec nic
znamená, že Eddie nebude tento řídicí kód vůbec zobrazovat, bude viditelný jen v textové lupě.
zkratky
zařídí, že se řídicí kód zobrazuje v krátké formě. Zpravidla se pak zkratka kódu ukazuje v hranatých závorkách. Je to ten způsob zobrazení, jaký používá i textová lupa.
dlouhé zobrazení s parametry
způsobí, že se ukazují plné informace o dotyčném řídicím kódu.

V pravém poli určíte jak se bude řídicí kód chovat v přepisovacím. Také zde jsou tři možnosti:

přepisovat
znamená, že se řídicí kód chová jako písmeno a přepíše se.
posunovat
znamená, že se kód posunuje před kurzorem. Toto nastavení je vhodné když například nechceme přijít o styly nebo pravítka.
ponechat
má za následek, že kód zůstává na svém místě. Kurzor ho přeskočí aniž by se ho nějak dotkl.

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastaveníSmazat při psaní aktivní blokNastavit listování v okně