This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastaveníNastavit práci s blokovými značkamiNastavit oddělovací znaky slov
  Eddie (lite) > Nastavení Rejstřík

Nastavit lom řádků

V Eddiem se může dít přechod na novou řádku podle různých pravidel. Při pořizování nového textu je zpravidla rozumné nastavit délku řádky podle šířky okna. Tím pádem je celý text v okně stále viditelný. Změníte–li velikost okna, text se přelomí podle nových rozměrů.

Pokud nastavíme pevnou šířku (pevná šířka xx znaků), zachází se s textem tak, jakoby okno mělo zadanou šířku. To může být praktické, když je třeba na malých obrazovkách často měnit rozměry okna. Při korekturách je smysluplné převzít řádkováni z rámečku, takže je lehčí se v textu orientovat a potřebná místa v textu snadněji najít. Je–li řádkování převzato z rámečku, zůstávají všechna dělení slov a zlomy řádků na svém místě do té doby, dokud se nezmění délka řádky v editoru.

Nové formátování řádky nastane pokaždé jen v případě, kdy kurzor opustí oblast pro délku řádky (šířku okna nebo maximální počet znaků). Přitom jsou nové řádky eventuálně opět přizpůsobeny šířce okna nebo počtu znaků.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastaveníNastavit práci s blokovými značkamiNastavit oddělovací znaky slov