This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůrámečkové nástrojerámečkové nástrojeTextový rámeček
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje Rejstřík

Typ rámečku

Těmito ikonami určujete typ rámečku, který bude příště založen. Je–li v okně pracovního dokumentu vybrán nějaký rámeček, je invertována ikona odpovídající typu selektovaného rámečku. Kliknete–li na tuto ikonu, automaticky se aktivuje zakládací režim.

Zde nebudeme popisovat všechny typy rámečků jednotlivě. Kde jsou jednotlivé ikony, byl již nahoře podrobě popsán.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůrámečkové nástrojerámečkové nástrojeTextový rámeček