This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůObsahNastavit počátek souřadnic
  Rámečkový modul Rejstřík

Rejstřík

A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

A
Akce myši závislé na typu rámečku
Automatická tvorba stránkových dílů
Automatické obtékání aktivní
Automatické obtékání povolit/zafixovat

B
Barevný obrázek (CMYK)
Barevný obrázek (RGB)
Barevný obrázek 256 barev (paleta)

C
Centrovat obrázek v rámečku
Číslování kapitol
Číslování poznámek

D
Duochromní paletový obrázek
Duplex/triplex/kvadruplex
Dynamické maskování

E
Editační režim
Editovat neviditelné rámečky
Editovat paletu

I
Invertovat masku
Inverzní režim

J
Jednorázový přetok textu
Jméno rámečku

K
Kopírování rámečku

L
Linky
Linky viditelné/neviditelné

M
Magnetizovat svislé okraje rámečků
Magnetizovat svislé pomocné linky
Magnetizovat svislý pomocný rastr
Magnetizovat vodorovné okraje rámečků
Magnetizovat vodorovné pomocné linky
Magnetizovat vodorovný pomocný rastr
Maskování v praxi
Maskování: problémy a řešení
Maskové skupiny viditelné/neviditelné
Mechanismus maskování
Menu: polygon obtékání
Měřítka viditelná/neviditelná
Modul.záv. rámečky vidět/nevidět
Modulové informace viditelné / neviditelné
Modulově závislé rámečky

N
Nastavení parametrů rámečků
Nastavit automatiku importu
Nastavit automatiku při importu
Nastavit gradační křivky
Nastavit parametry obtékání
Nastavit počátek souřadnic
Nastavit původní velikost
Nastavit vzdálenost obtékání (1)
Nastavit vzdálenost obtékání (2)
Neprůhledný režim
Nitkový kříž viditelný/neviditelný
Normální textový rámeček

O
Obrázky viditelné/neviditelné
Obrazový rámeček
Obtékat doleva
Obtékat doleva a doprava
Obtékat doprava
Obtokový polygon aktivní
Odstřihnout/přidat části obrázku
Optimalizace zvětšení
Optimalizovat pro tiskárnu
Optimalizovat velikost pro obrazovku
Otočit o nastavený úhel
Otočit zpět na 0 stupňů
Označení rámečků v toku textu

P
Parametry rámečkového editoru
Parametry rámečku (nastavení okrajů)
Pasovací/řezací zn. vidět/nevidět
Pérovka (1–bit)
Plochy
Plochy viditelné/neviditelné
Ponechat modus zakládání rámečků
Přestřihnout tok textu
Přídavné ovládací body zapnout/vypnout
Připojit do řetězce další část
Propojení textu na následující stránku
Propojení textu z předchozí stránky
Proporční režim zap/vyp
Průhledný režim

R
Rámeček do popředí
Rámeček do pozadí
rámečkové nástroje
Rámečky vedle dokumentu vidět/nevidět
Rámečky vz. stránky vidět/nevidět
Režim tisku
Rozebrat skupinu nebo masku skupinu

S
Škálování textového rámečku
Skupiny viditelné/neviditelné
Smazat rámeček
Stránkové díly
Stránkové díly viditelné/neviditelné
Stránkový díl pro otočený tisk
Stránkový díl pro tisk na výšku
Stránkový díl volné velikosti
Stupně šedi
Svislé zrcadlení

T
Textový rámeček
Textový rámeček pro index
Textový rámeček pro poznámky
Texty viditelné/neviditelné
Typ rámečku
Typy rámečků zap./vyp.

U
Úhel natočení rámečku
Úhel otočení (měrná jednotka)
Ukázat histogram

V
Vektorová grafika
Vektorové grafiky vidět/nevidět
Vložit rámeček do řetězce
Vodorovné zrcadlení
Výběr pozadí rámečku
Vyjmout rámeček z řetězce
Výřez obrázku
Výstup mimo rámeček
Vytvořit masku
Vytvořit skupinu–složený rámeček

Z
Zakládací režim
Zakládání a editace rámečků
Zamknout/odemknout rámečky
Zobrazení
Zobrazení toku textu zap./vyp.
Zpracovat rámečky vzorové stránky
Zrušit obtékání
Zvětšit optimalizovaně
Zviditelnit obtokový polygon
Zvláštní funkce
Zvláštní funkce maskových skupin
Zvláštní funkce rastrových grafik
Zvláštní funkce stránkového dílu
Zvláštní funkce textových rámečků
Zvláštní funkce vektorové grafiky

A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůObsahNastavit počátek souřadnic