This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/rámečkové nástroje

Rámečkový modul


Obsah

Rejstřík


Tento modul obsahuje povely k vytváření a zpracování rámečků. Podle typu jsou k dispozici různé zvláštní funkce.


Rámečkový modul je rozdělen do několika povelových skupin, z nichž ale nejsou všechny přímo volitelné. Některé z těchto skupin jsou zvláštní funkce definované jen pro určité typy rámečků. Proto jsou volitelné jen tehdy, když je v povelové skupině nástrojů zvolen příslušný typ rámečku, respektive pod ikonou otazníku se objeví povelové pole speciálních funkcí toho typu rámečků který je právě zvolen.


Při vývoji Calamusu jsme kladli obzvláštní důraz na optimalizaci práce s rámečky. Proto má rámečkový editor víceré formy kurzoru, které lépe naznačují momentální pracovní modus a ulehčují přepínání mezi různými režimy změny velikosti rámečků. Během změny velikosti rámečku lze klávesou SHIFT zapínat a vypínat proporční a klávesou Alternate režim zvětšování okolo středu. Když některou z těchto kláves pustíte, vrátíte se opět v původním režimu.

Přehled tvarů kurzoru:

Druhá novinka je možnost současného přesunování vícerých rámečků. K tomu si vyberte všechny požadované rámečky a vezmete táhněte jeden z nich se stisknutou levou klávesou myši. Všechny vybrané rámečky se přesunou současně. Chcete­li posunout jen jeden z vybraných rámečků, stisknete k tomu klávesu Control. Pokud jste zvyklí z dřívějších verzí přesunovat standardně jen jeden rámeček současně, lze se k původnímu způsobu vrátit nastavením položky AltMove v souboru Calamus.SET V takovém případě se pak všechny vybrané rámečky přesunují se stisknutou klávesou Control.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůhttps://man.calamus.net/cs/mod/rámečkové nástroje