This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
Domůrámečkové nástrojeZpracovat rámečky vzorové stránkyZakládání a editace rámečků
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje Rejstřík

Rozebrat skupinu nebo masku skupinu

Skupinový rámeček nebo masková skupina se dá funkcí Rozložit skupinu nebo maskovou skupinu rozložit opět na své původní složky. Skupiny mohou být definovány i hierarchicky, skupina se tedy může skládat například ze dvou podskupin, které každá obsahuje tři normální rámečky. Při rozložení takoéto skupiny se neobjeví šest normálních rámečků, ale ty dva skupinové.

Tuto funkci použijte, když chcete rozložit skupinu na její složky. Nejprve zvolte odpovídající rámeček. Kliknutí na tuto ikonu udělá ze skupiny zpátky ty rámečky, ze kterých byla vybudována. I tehdy, když byla skupina složena zase ze skupinových rámečků. Chcete–li rozložit skupinu složenou z jiných skupin, musíte rozložit nejprve celkovou skupinu a potom podskupiny.

Pokud je rozpouštěna masková skupina, lze jednotlivé její prvky opět přímo zpracovávat. Maskování na jejich obsahu nic nezměnilo.

Pokud byla skupina nebo masková skupina mezitím otočena nebo zrcadlena, jsou již tím zrcadleny nebo otočeny všechny její komponenty. Pokud chcete po rozpuštění skupiny mít prvky v původním stavu, musíte předtím zrcadlit nebo otočit skupinu zpět.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

Domůrámečkové nástrojeZpracovat rámečky vzorové stránkyZakládání a editace rámečků