This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce textových rámečkůTextový rámeček pro indexČíslování poznámek
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce textových rámečků Rejstřík

Číslování kapitol

Ačkoli číslování kapitol je podobné jako číslování stránek (viz modul Stránky a vrstvy, povelová skupina zpracování stránek), má tři důležité odlišnosti: Číslování se může skládat ze sedmi úrovní s různými číselnými systémy (arabské, římské malé a velké, abecední). Posloupnost číslování a styl jsou použity vždy pro celý textový řetězec. Druhá odlišnost je automatické číslování až do sedmi úrovní. Třetí rozdíl je, že číslování je provedeno průběžně ve všech rámečcích zvoleného textového řetězce.

Vložením řídícího kódu do textu (viz textový modul, povelová skupina Nástroje) lze dosáhnout až sedmi úrovní poloautomatického číslování. Jestliže budete chtít mít toto číslování konzistentní v celém dokumentu, musí být celý jeho dokumentu v jednom kuse. Toho dosáhnete spojením do jednoho textového řetězce (zvláštní funkce textového rámečku).

Jestliže není při kliknutí na tuto ikonu aktivní žádný textový rámeček, budou nastavené hodnoty platit pro příští nově založený rámeček.

Systém číslování počátečních čísel kapitol se vkládají pro každou úroveň odděleně. Chcete–li určit systém číslování pro některou úroveň, klikněte na tlačítko pod počátečním číslem kapitoly pro tuto úroveň. Systém číslování zvolíte kliknutím na pole v horní části formuláře. Počáteční číslo úrovně můžete vložit do polí nad tlačítky. Počáteční číslo první, nadřazené kapitoly vynutí ve všech podřízených úrovních číslo 1 (resp. A, a, I nebo i). Po kliknutí na ikonu číslování kapitol se objeví na obrazovce tento formulář:


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce textových rámečkůTextový rámeček pro indexČíslování poznámek