This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce textových rámečkůNastavit vzdálenost obtékání (2)Zrušit obtékání
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce textových rámečků Rejstřík

Výběr pozadí rámečku

Tato funkce umožňuje textovým rámečkům nebo řetězu textových rámečků přiřadit libovolný rámeček jako pozadí. Rámeček vybraný jako pozadí se automaticky přizpůsobí rozměrům a proporcím textového rámečku. Spojení mezi textovým rámečkem a pozaďovým rámečkem je stejné jako při seskupení rámečků, ale s tím rozdílem, že text lze upravovat.

Nejprve vyberte textový rámeček, kterému chcete přiřadit pozadí (u řetězce textových rámečků je lhostejné, který z jeho rámečků vyberete) Kliknutím na tuto ikonu se objeví následující menu, ve kterém lze vybrat různé možnosti:

První dvě položky přiřadí pozadí vybranému rámečku nebo celému řetězci rámečků, do kterého ten vybraný patří. Abyste mohli textovému rámečku přiřadit pozadí, musíte jej vybrat. Pak klikněte na tuto ikonu a v menu určete, jestli se má pozadí přiřadit jenom tomuto rámečku nebo celému řetězu textových rámečků.

Menu ze zavře a ikona zůstane invertovaná. Pak klikněte na rámeček, který má být pozadí a pak znovu na ikonu. Ta se zobrazí normálně a pozadí se přiřadí.

Druhá možnost je vybrat najednou oba rámečky (textový i pozaďový – ten v tomto případě nesmí být textový) a dvakrát za sebou kliknout na ikonu.

Jelikož se většinou volí rastrový rámeček jako pozadí textového, existuje pro tento případ i přímý způsob. Pokud v modulu ploch nastavíte nějakou libovolnou barvu a zároveň máte vybrán textový rámeček, nastavenou barva (a tvarem a okrajovým rámečkem) se automaticky podloží textový rámeček. Třetí a čtvrtá položka zruší zvolený podklad tetového rámečku, pátá položka oddělí podkladový rámeček od textového. Velikost a umístění nově vzniklého podkladového rámečku je stejná jako původní textový rámeček.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce textových rámečkůNastavit vzdálenost obtékání (2)Zrušit obtékání